Sitemize abone olmadan önce lütfen aşağıdaki sözleşmeyi dikkatle okuyun.

1. Taraflar

a) albertosego.com web sitesinin faaliyetleri 30 Ağustos Mahallesi Göker Sokak No 30/B Melikgazi Kayseri (Bundan böyle Alberto Sego olarak anılacaktır).

b) albertosego.com üyesi olan internet kullanıcısı (Alberto Sego Üye)

2. Sözleşmenin Konusu

Bu Anlaşmanın konusu Alberto Sego web sitesi üyesinin albertosego.com kullanım koşullarını belirlemektir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, albertosego.com web sitesine üye olduğunda verdiği kişisel ve diğer bilgilerin yasalara uygun olduğunu ve Alberto Sego'nun maruz kalacağı tüm zararları ve zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Alberto Sego tarafından kendisine verilen şifreyi diğer kişi veya kuruluşlara veremez. Üye, söz konusu şifreyi kullanma hakkına sahiptir. Bu nedenle Alberto Sego, Alberto Sego aleyhindeki tüm iddia ve taleplere karşı bu tür yetkisiz kullanımdan kaynaklanan hasarları ve diğer talepleri üçüncü tarafların tam sorumluluğu veya yetkili makamlar tarafından talep etme hakkına sahiptir.

3.3. Üye, albertosego.com web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, tüm yasal ve cezai yükümlülükler üyeyi tamamen bağlayacaktır.

3.4. Üye, albertosego.com web sitesini kamu düzenini bozmak, genel ahlakı ihlal etmek, başkalarını yasadışı bir şekilde, başkalarının entelektüel ve telif hakkını ihlal etmek için rahatsız edemez. Ayrıca, üye, hizmetlerin başkaları tarafından kullanımını engelleyebilecek veya zorlaştıracak herhangi bir faaliyette (spam, virüs, truva atı, vb.) Yer alamaz.

3.5. albertosego.com web sitesi üyeler tarafından ilan edilen, yazılı, fikir ve düşünceler, üyelerin tamamen kişisel görüşleri ve sahibinin bağlarıdır. Bu görüş ve düşüncelerin Alberto Sego ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Üyenin beyan edeceği görüş ve görüşler nedeniyle, üçüncü kişilerin maruz kalabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği görüş ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir.

3.6. Üye, üye yazılıma ve verilere yetkisiz kişiler tarafından okunacak herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Üye, albertosego.com web sitesinin kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar için Alberto Sego'dan tazminat talep etmemeyi önceden kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer İnternet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz erişmemeyi veya başka türlü kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar üyeye aittir. 

3.8. Üyelik sözleşmesinde yer alan bir veya daha fazla maddeyi ihlal eden üye, ihlal ve yasalardan tamamen sorumludur. Alberto Sego, bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu değildir. Ayrıca; Olayın hukuka uygun hale getirilmesi durumunda Alberto Sego, üyelik sözleşmesine uyulmaması nedeniyle tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

3.9. Alberto Sego, her zaman bir üyenin üyeliğini tek taraflı olarak silme, müşteriye ait dosyaları, belgeleri ve bilgileri silme hakkına sahiptir.

3.10. albertosego.com web sitesi yazılımı ve tasarımı Alberto Sego'nun mülkiyetindedir ve telif hakkı ve / veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili yasalar tarafından korunmaktadır ve üye tarafından izinsiz, edinilmiş veya değiştirilmemiştir. Bu web sitesinde adı geçen diğer şirketler ve ürünler, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır ve fikri mülkiyet hakları altında korunmaktadır.

3.11. Alberto Sego tarafından, albertosego.com web sitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için ve / veya İnternet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokolü (IP) adresine erişmek için kullanılır. Siteye girilen tarih ve saat, sitedeki sırayla girilen sayfalar ve kullanıcının doğrudan siteye bağlanmasına izin veren Web sitesinin Internet adresi gibi bazı bilgiler toplanabilir.

3.12. Alberto Sego, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir gereklilik olarak sağlamak veya (a) yasal gerekliliklere uygun hareket etmek veya (b) web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için iletilen yasal prosedürlere uymakla yükümlüdür.

3.13. Alberto Sego web sitesinin virüs ve benzeri yazılımlardan arındırılması için önlemler alınmıştır. Ayrıca, nihai güvenliği sağlamak için kullanıcı kendi virüs koruma sistemini sağlamalı ve gerekli korumayı sağlamalıdır. Bu bağlamda üye, yazılımında ve işletim sistemlerinde oluşabilecek hatalardan ve bunların doğrudan veya dolaylı sonuçlarından sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. Alberto Sego, sitenin içeriğini istediği zaman değiştirme, kullanıcılara verilen hizmetleri değiştirme veya sonlandırma veya Albertosego.com web sitesinde depolanan kullanıcı bilgilerini ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Alberto Sego, üyelik sözleşmesinin koşullarını önceden bildirimde bulunmaksızın ve / veya uyarı yapmadan istediği zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen veya yürürlükten kaldırılan hükümler, yayın tarihinde tüm üyeler için geçerli olacaktır.

3.16. Taraflar, Alberto Sego'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının, HUMK'un 287. Maddesi uyarınca tek ve münhasır münhasır delil olarak alınacağını ve söz konusu kayıtların bir kanıt sözleşmesi oluşturduğunu kabul eder.

3.17. Bu üyelik sözleşmesine uygun olarak Alberto Sego, üyelerin e-posta adreslerine bilgi e-postaları gönderme ve cep telefonlarına bilgi SMS'i gönderme yetkisine sahiptir. Kullanıcı bunu kabul eder.

4. Sözleşmenin feshi

Bu sözleşme, üye Alberto Sego tarafından iptal edilinceye veya üyeliğini iptal edinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Alberto Sego'in üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, Alberto Sego üyenin üyeliğini iptal edebilir ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

5. Anlaşmazlık Durumu 

Bu sözleşmeyle ilgili uyuşmazlıklarda Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Geçerlilik

Bir üyenin üyelik kaydı, üyenin üyelik sözleşmesindeki tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. Bu Anlaşma, üyelik sırasında imzalanmış ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.